Diese Seite drucken

Raad en commissies

De raad van Stadtlohn bestaat uit 34 raadsleden en de burgemeester die voorzitter is.


Sitzverteilung Rat der Stadt Stadtlohn


De huidige raad werd op 30.08.2009 gekozen voor vijf jaar. Deze periode eindigt in de herfst van 2014.

De raad vergadert regelmatig in de grote vergaderzaal van het raadhuis. De raad vergadert, debatteert en beslist over alle belangrijke aangelegenheden van de stad. In de commissies wordt een en ander voorbereid.